» Какво е йога? Какво е йога? – Йога Паринама

Йога клуб Parinama

 

Какво е йога?

Думата Йога произлиза от санскритския корен „юдж”, който означава “съюз, единение, свързване”. Йога е сливане  на ум, дух и тяло в едно. Този съюз или свързване в духовен смисъл се разбира и като съюзът между индивидуалното и универсалното съзнание. Това е една от най-древните философски системи на Индия, възникнала около 4 хил. години пр.н.е. в териториите на р.Инд и Южните Хималаи. Древните йоги са притежавали задълбочени познания за същността на човешката природа, за това какво е нужно на човека, за да живее в хармония със себе си и с околния свят. Те гледали на физическото тяло като на средство за придвижване, направлявано от ума и смятали, че душата на човека е неговата истинска същност, а действието, емоциите и интелекта си представяли като трите движещи сили на тялото. За да бъде възможно цялостно развитие, тези три сили трябва да бъдат в равновесие. На основата на  концепцията за взаимовръзката между тялото, ума и духа, те създават уникален метод за  поддържане на това равновесие, съчетаващ в себе си всички необходими за физическото здраве движения с техники за дишане и медитация, осигуряващи душевен мир. Древните мъдреци са пазели техниките за изпълнение в тайна и това е причината Йога да се смята за тайнствена и мистична. Истината, е обаче, че йога е система за самоусъвършенстване, а не религиозно вярване. Тази философска система е събрана и подредена, съгласувана и систематизирана от Патанджали в неговия класически труд „Йога Сутра” в 3-ти век преди Христа.  Той се състои от 185 ясни, стегнати и изразителни афоризми, в които мъдрецът излага същността на Раджа Йога.  Според тях всичко е проникнато от Върховния Всемирен дух или Абсолюта, част от него е отделната човешка душа – индивида. Целта на Йога е сливането на индивида с Абсолюта и постигането на освобождаване – Мокша. Това е основната  философска идея на Йога. Наричат Раджа йога „осморната пътека“. В нея са описани осемте етапа на Йога:

1. Яма /всеобщи морални заповеди/това са пет принципа, които хармонизират взаимоотношенията на йогина с другите  или това са социалните отношения с хората и спомагат за балансиране на емоциите: ненасилие, истинност, въздържание от кражба – на материално, емоционално и ментално ниво, целомъдреност и липса на желание за притежание;

2. Нияма /самопречистване чрез дисциплина/ – това са пет принципа, които уравновесяват вътрешните чувства и дисциплинират вътрешния живот: чистота, удовлетвореност, дисциплина, самонаблюдение и вяра в по-висша реалност;

3. Асана – физически пози, които поддържат тялото здраво и силно и в хармония с природата;

4.  Пранаяма – ритмичен контрол над дишането;

5. Пратяхара – откъсване на ума от господството на сетивата и външните обекти;

6.  Дхарана– концентрация;

7.  Дхяна– медитация;

8. Самадхи – състояние на свръхсъзнание, единение с Висшата Реалност.

Сватмарама, авторът на Хатха Йога Прадипика, показва същия път, чрез овладяване на тялото. Хатха означава сила, решително усилие, самодисциплина. Общо вярване е, че раджа-йога и хатха- йога са напълно отделни и противоположни една на друга, че Йога Сутра на Патанджали разглежда духовния път на развитие, а Хатха Йога Прадипика на Сватмарама – единствено въпросите на телесната дисциплина. Това не е така, те се допълват взаимно в пътя към освобождението (мокша).  Двамата говорят за различните етапи на едно цяло наречено Раджа Йога. Естествено е първо да овладеем физическото тяло (Хатха Йога от етап Яма до етап Пранаяма) за да вървим към усъвършенстване на менталното тяло (от етап Пратяхара до етап Самадхи). Този път ни носи спокойствие, мир и ни подготвя за сливането с Абсолюта.

Желаете самостоятелна практика - свържете се с нас!